Η Ζώνη του Ωρίωνα,  στις Πυραμίδες των Μάγια και της Αιγύπτου αλλά ....
και στη motherboard ενός Laptop.